60درصد مردم فارس گرفتار افسردگی هستند

كاظم احمديان با اشاره به آمار معاونت اجتماعي رئيس جمهور مبني بر اين كه 40 تا 50 درصد افراد جامعه دچار كج خلقي و افسردگي هستند، افزود: مهمترين دليل افسردگي، ارائه آموزشهاي غلط در دوران كودكي است؛ متاسفانه ما در شروع تحصيلات كودكان، آنها را نتيجهگرا تربيت ميكنيم به نحوي كه آنها به نوعي وادار به كسب امتياز و نمره مطلوب مي شوند در حالي كه تلاش آنها ديده نميشود كه در نهايت اين پروسه، كودكان را در مسير بزرگسالي به افرادي افسرده تبديل مي كند.
اين روانشناس و مشاور خانواده افزود: در سيستم آموزشي كشور ما، كودكان طعم شيرين تلاش خود را نمي چشند و فقط به دنبال كسب نمره هستند و ناخواسته به سمت نتيجه گرايي گرايش پيدا كرده و پيش ميروند كه اين روند باعث كاهش شادي در وجود آن ها و به افسردگي ختم مي شود.
احمديان با بيان اين كه براي شاد زيستن و دوري از افسردگي، همه ما بايد 3 هيجان اصلي را در وجود خود پرورش دهيم، گفت: اين هيجانها شامل خشم، ترس و غم است كه در صورت پرورش يافتن درست آنها، به هيجان شادي دست پيدا مي كنيم.
عضو نظام روانشناسي فارس افزود: در صورتي كه هيجان خشم در وجود ما پرورش يابد اين هيجان به قدرت و اعتماد به نفس تبديل ميشود. همچنين هيجان ترس نيز بايد پرورش يافته و به هوشياري تبديل شود، ضمن آنكه با پرورش يافتن هيجان غم نيز همدلي و همدردي با ديگران در ما شكل مي گيرد. در نهايت با پرورش اين 3 نوع هيجان، شادي واقعي در ما ايجاد مي شود.
احمديان با بيان اين كه در سيستم آموزشي ما هيچ كدام از اين هيجان ها پرورش پيدا نميكند و در نتيجه به هيجان شادي دست نمييابيم، اظهار داشت: آمار مبتلايان به افسردگي در تحصيلكردهها به مراتب بيشتر از ساير گروههاست چرا كه اين افراد در دوران تحصيل تحت فشارهاي گوناگوني هستند و فشار زيادي را تحمل مي كنند و به دليل پرورش نيافتن اين هيجانها در اين گروه، آنها شادي واقعي را فرانميگيرند.
وي با اشاره به اينكه افراد افسرده با دريافت خدمات روانشناسي و مشاوره مي توانند درمان شوند، گفت: درمان قطعي آن ها به سبك زندگي اين افراد برميگردد.
اين روانشناس و مشاور خانواده افزود: بالغ بر 70 درصد افراد افسرده در بزرگسالي براي درمان به مراكز مشاوره و روانشناسي مراجعه مي كنند كه در قالب 3 تا 5 جلسه، سبك درست زندگي به اين افراد آموزش داده مي شود و در مسير شادزيستن قرار مي گيرند.
احمديان بيان داشت: پروسه درمان افسردگي 6 ماهه است و با تغيير سبك زندگي، اين افراد درمان مي شوند.

 

46

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *