130 شرکت غرفه دار نمایشگاه معماران بهطرح در استان مرکزی

به گزارش خبرآنلاین ، عقیلی نسب با اشاره به این که شرکت آلومرول به عنوان یکی از اسپانسر های این نمایشگاه است افرود: برای کیفیت بیشتر از اسپانسر ها کمک گرفته ایم و 12 سمینار و3 کارگاه آموزشی برگزار کرده ایم که از میان آن 2 کارگاه آموزشی را شرکت آلومرول برعهده گرفته است.
وی ادامه داد: ما میزبان سفرای کشورهای عراق و بلغارستان و هیات سیاسی اقتصادی خواهیم بود. روز پنج شنبه با برخی سفارتخانه ها مانند هند و روسیه نشست خواهیم داشت.
عقیلی نسب تصریح کرد: امسال برای اولین بار دو طرح را که شامل طرح تکریم اساتید دانشگاه ها و تور صنعتی یک روزه را برگزار خواهیم کرد.
در ادامه مدیر هتل امیرکبیر به عنوان یکی دیگر از اسپانسر ها بیان کرد: طبق آماری که سازمان توسعه و تجارت از 124 روز نخست سال جاری ارائه کرده ،درآمد گردشگری ایران 2 میلیارد و 800 میلیون دلار بوده است که این مساله جای نگرانی دارد.
آذری افزود: تمام هدف ما این است که اراک را به یک قطب در صنعت گردشگری تبدیل کنیم و استان مرکزی طرفیت های خوبی در این زمینه دارد و در گردشگری های صنعتی، مذهبی و روستایی را در بر دارد.
وی در پایان تصریح کرد: تنها لقب کریدور غرب کشور بودن به درد ما نمی خورد و ما باید از این موضوع برای گردشگری و سودآوری از کریدور هایی که در استان توقف می کنند ، استفاده نماییم.

 

۴۸

نامه طراح غول پیکرترین هواپیمای بوئینگ به ایران ایر

بامداد امروز جو ساتر سرپرست تیم طراحی غول پیکرترین هواپیمای مسافربری بوئینگ یعنی 747، در سن 95 سالگی درگذشت.

وی در نامه ای خطاب به مدیرعامل و معاون فنی مهندسی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران «هما» نوشته بود که از توانایی های ایران ایر در نگهداری و به کارگیری هواپیمای بوئینگ 747 اس پی (مدل ویژه 747) به وجد آمده و خوشحال است.

وی که مدتی هم در ایران اقامت داشته، در بخش دیگری از نامه گفته است که ایران، کشوری زیبا با تاریخی خارق العاده و دارای مردمی بخشنده است.

22535

 

زندگی شهری در ایران

یکی از اصلی ترین این مناقشه ها که بسیار اساسی و جدی نیز می باشد در مورد وجود یا عدم شهر و زندگی شهری در ایران است. گفته شده است که ایرانیان در گذشته زندگی شهری آنهم محدود داشته ولی پس از ورود اسلام به ایران زندگی شهری به زندگی بادیه نشینی و روستانشینی تبدیل شده و شهرهای آنها نیز ساحت شبه روستایی و ایلیاتی یافته است. این فرضی است که بسیاری بر اساس مناقشه وجود یا عدم شهر در ایران دنبال شده است.

در نتیجه بسیاری که خود را صاحب نظر در مورد ایران تلقی کرده اند، در این نکته توافق ندارند که ایران از گذشته دارای شهر بوده است. در نظرگاه بسیاری اینگونه آمده است که ایران کشوری متشکل از مجموعه روستاهای جدا از یکدیگر (به دلیل اینکه مارکس و انگلس و بسیاری از دیگران مارکسیست مدعی سلطه نظام روستایی جدا و پراکنده می باشند) و نظام قبیله ای و ایلی فراگیر (به دلیل اینکه شرق شناسان اروپامدار دوستدار زندگی ایلی مدعی این امر هستند) است. در نتیجه ایران نمی توانسته است دارای نظام اجتماعی باشد که شهرها کانون آن باشند. اگر هم پدیده ای تحت عنوان شهر وجود داشته است بسیار محدود و با کارکردهای نظامی و خدماتی بوده است. اصل مسلم فرض شده است که در ایران گذشته به جز روستاهای پراکنده کم آب و بی حاصل با مردمانی فقیر و ناتوان، واقعیت دیگری دیده نشده است. همه حاضران ایران دیروز افرادی تابع محیط طبیعی بوده و می باشند.
اگر هم شهر و مکانی متفاوت از روستاها وجود داشته است، و به آنها شهر گفته شده است در این مکانها و موقعیت ها افراد روستایی با کارهایی که مکمل جامعه روستایی بوده است گردهم آمده اند. بیشترین کار و تلاشی که در این مکانها و موقعیت ها صورت می گرفته است در حمایت از جامعه روستایی یا در جهت مدیریت کل کشور در حوزه نظامی و اداری بوده است.
در ارائه دیدگاه اشاره شده، چندین فرض ناگفته و پنهان وجود دارد که به بعضی از آنها اشاره می شود. بازگشت به این فرضها و تامل جامعه شناسانه و تاریخی در مورد آنها می تواند راه جدیدی در مطالعات جامعه و فرهنگ ایرانی بگشاید. تا این مقدمات به طور جدی صورت نگیرد، وارد شدن به حوزه دانش اجتماعی با پسوند بومی و ایرانی امکان ندارد. زیرا با اتکاء به بحث های بینادگرایانه متاثر از ادبیات پست مدرنی و فراساختارگرایی با روایت فیلسوفانی چون فوکو، راهی و امکانی در دفاع از سنت و جامعه و دین و اخلاقیات و تجربه ایرانی وجود ندارد. همه این ارجاعات به ویرانی سنت در ایران می انجامد تا استقرار دانش جدید. زیرا اگر هم حسی از دانش جدید با اتکاء به فراساختارگرایی و فرامدرن که به ظاهر ضد مدرن و مدافع سنت است شکل بگیرد خودویرانی و خودسوزی فرهنگی در پی خواهد داشت تا خودسازی و نظریه سازی.

فرض اول: یکی از این فرضها، در قالب این سوال بیان شده است: ” چرا کارهای واحدهای مطرح شده تحت عنوان “شهر” به استقرار نظام های اجتماعی شهر مدار تبدیل نشده است؟” پاسخی که به این سوال داده شده است تکرار توهماتی است که اساس طرح فرض اشاره شده است. توهم اینکه در ایران امکان تحقق شهر نیست و اینکه چرا امکان تحقق شهر نیست به اینکه شهر مدرن در ایران نیست و اینکه چرا شهر مدرن نیست به اینکه در گذشته شهر به معنای مدرن وجود نداشته است، بازگردانده می شود.

فرض دوم: ایران کشوری بوده است حکومتدار بدون هیچ ضابطه و قاعده اجتماعی و فرهنگی . به عبارت دیگر، ایران کشوری است که به واسطه افراد و گروههای مدعی قدرت سامان یافته و حیات اجتماعی و فرهنگی حضور نداشته و ندارد. در نتیجه بعضی از منتقدان جامعه و شهر در ایران به نوع حیات دولتها و حکومتها در ایران توجه کرده اند تا حیات اجتماعی و فرهنگی. گفته اند دولتها و نیروهای نظامی و اداری مستقر در این مکانهایی که بعدها به عنوان شهر معرفی شده است، فضای غیر شهری و مدنی فراهم ساخته است. به همین دلیل است که جابجایی ها و تغییرات زود به زود و دوره ای شان شرایط بقای حیات اجتماعی را فراهم نمی کرده اند. دولتهایی که زمان به زمان (در دوره ای خاص) و تحت شرایطی ناخواسته نابود می شوند و به جای آنها دولتی مانند دولت قبلی در عمل و در شکل احتمالا متفاوت برپا می شود، بیشترین تلاش و کار نیروهای در اختیار را در دوباره ساختن بناها و فضاهای قبلی اختصاص داده و امکانی برای توسعه فضا فراهم نمی شود.

فرض سوم: محلی که برای استقرار دولتها و حکومتها در نظر گرفته شده است بی حساب و کتاب بوده است. اتفاقات است که استقرار دولتها را تعیین می کند.به دلیل اینکه مکانهای انتخابی برای استقرار دولتها و حکومتها نیز خیلی اختیاری نبوده و ملاحظه های طبیعی، اجتماعی و سیاسی و اقتصادی در نظر گرفته نشده است، کمبود آب و بدی هوی، و اختلاط سیاسی و اجتماعی و در مسیر حوادث سیاسی قرار گرفتن، موجب فروپاشی حتمی و قطعی شهرها می شود تا توسعه آنها. با این نگاه است که شهر دیگر شهر نیست و روستایی بزرگ است و مردمان شهری نیز روستائیانی قدیمی اند و آنچه در این شهرها به واسطه عمل و رفتار حکومتمداران و نظامیان صورت محقق می شود تکرار عمل روستائیانی با قدرت است.

فرض چهارم: عمل سیاسی مقدم بر تفکر سیاسی در ایران است. زیرا برای استقرار عمل سیاسی کمترین تلاش و تاملی صورت نگرفته است و حاصل همه تلاشهای سیاسی در ایران در قالب سیاحت نامه که بیشتر بازخوانی ساده از عمل شاهان و حاکمان است تا تبیین کننده روندها و جهت ها و آینده های جاری و ممکن و احتمالی در حوزه سیاسی. این است که بین دانش سیاسی و سیاحت نامه نویسی تفاوت وجود داشته و حیات ایرانی نمی تواند زمینه های بروز و ظهور دانش سیاسی را فراهم سازد.

با توجه به فرض های اشاره شده در فوق است که رابطه روستا و شهر، دولت و حکومت در شهر، عمل سیاسی و عمل اجتماعی، اندیشه سیاسی و اندیشه اجتماعی جهت خاصی یافته است. این جهت گیری خودویرانگر است. در این ساحت دیگر جایی برای عمل مدرن و دولت مدرن و شهر مدرن و انسان مدرن و … باقی نمی ماند. هر آنچه که هست و خواهد بود، عقب ماندگی و تحجر و تکرار تکرارها!.
مدعی این نیستم که در گذشته ایران همه افراد و گروههای اجتماعی در شهرها سکنی گزیده و عمل همه مردم ایرانی مانند مردمان شهرهای بزرگی چون پاریس و واشنتگتن و فرانکفورت امروز بوده است. می گویم که مردمان شهرهای ایران مانند شهرهای دیگر کشورها و تمدنهای کهن و میانی و در شرایط جدید با تمدن جدید همطرازی کرده و می کند. بدین لحاظ جای طرح سوالاتی چند به شرح زیر امکان دارد که پاسخ دادن به آنها می تواند راهگشا و شرایط برون رفت از بدفهمی های جاری در مورد جامعه و فرهنگ و عمل اجتماعی و سیاسی درایران باشد:
چرا مردم شهرهای ایرانی را با مردم شهرهای غیر ایرانی در زمان خودشان مقایسه نمی کنیم؟ چرا شهرهای ایرانی را با شهرهایی که در زمان واحد در دیگر تمدنها و حوزه ها بوده است، مقایسه نمی کنیم؟ چرا اصرار داریم توسعه نیافتگی ایرانی را با مقایسه دیروز ایران با امروز آلمان مقایسه کنیم؟ چرا مسیرهای تحولی شهرها در ایران نادیده گرفته می شود؟ چرا نقش بینادی و در بعضی از شرایط نقش میانداری شهرهای بزرگ ایرانی در مرکز و حاشیه ایران در ساختن تمدن معاصر نادیده گرفته شده است؟ آیا تناسبی بین شهرها و تمدن نیست؟ اگر هست، چرا گفته شده است که ایران کشوری تمدن خیز است و با حاشیه وری گفته شده است که درایران شهرهای بزرگ و مهم وجود نداشته و ندارد؟ مگر می شود در جایی و فضایی امکان و شرایط شکل گیری تمدنی وجود داشته باشد ولی مرکز آن که شهر می باشد وجود نداشته باشد؟ آیا می شود مدعی شد که تمدنها در بیابان شکل گرفته است؟ و …

برای برون رفت از این نوع بدفهمی در مورد ایران و شهرهای ایرانی اولین کار، انجام مطالعه ای مقایسه ای است که کانون مقایسه جامعه ایرانی باشد تا جامعه غربی. از طریق تاکید بر جامعه ایرانی جوامع دیگر دیده شود تا بر عکس. زیرا تا کنون از طریق جامعه غربی ایران دیده شده است. به همین دلیل است که جامعه ایرانی عموما تهی درآمده است. بهتر است شهرها و مردم و فرهنگهای ایرانیان را با دیگر ملل در زمان واحد مقایسه کنیم. از طرف دیگر، بهتر است تا به جای ارائه دعاوی کلی و عام در مورد ایران و جهان اسلامی به مقتضیات و مناسبات درونی این بخش از جهان نیز اشاره شود. در شهرهای ایرانی چندین مشخصه و ویژگی وجود داشته است که اعتنای به آنها مهم می باشد:
(1) شهردر ایران امری تاریخی است ومتعلق به میل و اراده دولتهای مدرن یا غرب در ایران ندارد. (2) کانون عمل اجتماعی در ایران شهرها می باشد تا روستاها. (3) شهرها در ایران یا در کنار رودخانه ای پر آب و یا در دامنه کوهی بلند یا در ادامه سابقه تمدنی گذشته استقرار یافته اند. (4) در شهرهای ایرانی مشاغل تجاری و صنعتی جاری و ساری بوده است و (5) در بعضی از شهرهای ایرانی سابقه حضور دولتهایی بزرگ دیده می شود. (6) بعضی از شهرهای ایرانی به دلیل حضور عنصری فرهنگی و دینی از قبیل امامزاده یا سابقه دینی و فرهنگی، جهت گیری فرهنگی و دینی وجود دارد و مباحث فرهنگی و دینی کشور ایران از آن متاثر می باشد.

با توضیح فوق است که نمی توان نظر کسانی که مدعی اند کشورهایی چون ایران به دلیل غلبه زندگی روستایی و حضور جمعیت در حال حرکت ایلی و طایفه ای، جایی برای استقرار نظام اجتماعی شهری وجود ندارد. درست است که در بعضی ازمناطق ایران، کم ابی و سرزمین نامناسب وجود داشته است، اما در مابقی ایران پرآبی و سرزمین خوب برای کشت و کار وجود داشته و دارد. تنوع شرایط زیستی سرمایه ای بوده است برای ایرانیان نه ضایعه ای و نقصانی که بر آن تاکید شده است. در ایران شهر و روستا متعامل با هم وجود داشته است. زندگی شهری متعامل با زندگی روستایی بوده است. مردمان شهری به مشاغل تکمیلی مشاغل روستایی اشتغال داشته اند. صنعت و کشاورزی و تجارت همراه با هم وجود داشته است. البته علت اصلی ویرانی جامعه و دولت در ایران را باید در حضور مستمر بیگانگان جستجو کرد. وارد شدن گروههای حاشیه ای به مرکز کشور و تلاش در کسب قدرت عامل اصلی بحران و فروپاشی بوده است. به طور خاص می توان به حمله مغول به ایران و فروپاشی اجتماعی و فرهنگی یاد کرد. باید به ایرانیان دست مریزاد گفت که توانسته اند با حمله ای سخت و همه جانبه مغولان دوباره بازسازی فرهنگی واجتماعی شان را ممکن کرده اند و بعد از زمانی کوتاه به تاسیس دولتهای بزرگ و قدرتمند دست زده اند. برای فهم این مسئله باید به زمانی که مابین سقوط مغول در ایران و تاسیس صفویه وجود دارد، اشاره کرد. بسیاری از آنچه که بعدها حیات ایرانی را رقم زده است را می توان در این دوران جستجو کرد. همانطور که دوران بحرانی بعد از فروپاشی صفویه برای فهم دوره معاصر مفید است. فهم دورهای بحرانی بعد از فروپاشی که مقدمه شکل گیری دوره و دولت و نظام سیاسی جدید است از اهمیت بسیاری برخوردار است. تا کنون در این زمینه کاری نشده است و سرنوشت شهرها و نظام اجتماعی ایرانی در این دورانها معلوم نشده است. بیشترین توجه به شناسایی دوران های دولتهای مستقر شده است تا دورانهای پیش از استقرار.

 

کاهش سهم درآمدهای نفتی در بودجه دولت

به گزارش خبرآنلاین،حسين
ميرشجاعيان‌حسيني معاون اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي در اولين نشست خبري كه به مناسبت هفته دولت برگزار شد،گفت:«در معاونت
اقتصادی وزارت اقتصاد نگاه فرابخشی حاکم بوده و مشارکت در امور بین دستگاهی و بین وزارتی
 وجود دارد.»

وی با بیان اینکه در دولت
یازدهم با تکانه‌های شدید اقتصادی مواجه بودیم،تصریح کرد:«تورم لجام گسیخته و بدهی‌های
بالای دولت و عدم احصای میزان بدهی‌ها، از مشکلات دولت یازدهم در سالهای آغازین فعالیت
بود.»

معاون وزیر اقتصاد با اشاره
به افت بی سابقه ارزش پول به دلیل پرش (jumping) نرخ ارز،همزمان ورشکستگی
بنگاههای اقتصادی و نوسانات شدید نرخ ارز باعث بی ثباتی شدید و بدبینی نسبت به آینده
شد،گفت:«با این وجود پس از ۸ سال رشد اقتصادی منفی، توانستیم در سال ۹۳ به رشد اقتصادی
مثبت دست یابیم و از سال ۹۴ از رکود خارج شویم.»

میرشجاعیان با تاکید بر اینکه
تغییرات مالی سال ۹۱ و قطع سوییفت در تشدید مشکلات اقتصاد ایران تاثیربسزایی داشت،گفت:«کاهش قیمت نفت برنامه‌های اقتصادی دولت را به هم ریخت و در نتیجه رشد اقتصادی
کاهش یافت.اما با این حال مسیر پیش روی ما نشان می دهد که رونق بازگشته است.»

او به گزارش های مرکز آمار اشاره
کرد و گفت:«نگاهی به رشد اقتصادی ۴.۴ درصدی در سه ماهه نخست سال ۹۵ نشان می دهد، از
آنجایی که اقتصاد کشور مبتنی بر نفت است و نفت سهم بالایی در رشد اقتصادی دارد، متاسفانه
طی سالهای گذشته فرصت های فراوانی را در ایجاد رفاه اجتماعی از دست دادیم و کیک اقتصادی
بسیار کوچک شد.»

معاون وزیر اقتصاد با
تاکید بر اینکه اقتصاد ایران نیاز به رشد مداوم دارد،خاطرنشان کرد:«نکته جالب اینجاست
که طبق گزارش بانک جهانی،سرانه تولید ناخالص ملی ایران در سال ۲۰۱۵ میلادی نشان می
دهد که شاخص ppp (برابری قدرت خرید) یک رتبه افزایش یافته و به ۹۰ رسیده است در حالی که کشورهای
منطقه افت داشتند.»

او با بیان اینکه یکی از وظایف
معاونت اقتصادی تلاش برای بهبود فضای کسب و کار است،عنوان کرد: شاخص های مختلفی نشان
دهنده بهبود این محیط است و نهادهای مختلفی این شاخص ها را  منتشر کرده اند.»

بهبود فضای کسب و کار و سرمایه گذاری

میرشجاعیان حسینی همچنین
گفت:«در همین راستا در سال ۹۲ واحدی را برای کسب و کار تاسیس کردیم؛آن زمان رتبه ما
۱۵۲ در بین ۱۸۹ کشور بود که سال گذشته به ۱۱۸ رسیدیم و به احتمال بسیار زیاد براساس
مولفه های تجارت فرامرزی به زودی رشد خوبی در این جایگاه خواهیم داشت.»

وی با اشاره به عملکرد اقتصاد
کشور در حوزه سرمایه‌گذاری در دوران فعالیت دولت یازدهم،اظهارداشت:«در ابتدای فعالیت
دولت یازدهم یعنی در سال ۹۲، رشد منفی ۱۶.۸ درصدی در جذب سرمایه خارجی داشتیم که
این شاخص در سال ۹۳ به ۳.۵ درصد رشد داشتیم؛البته هنوز  آمارهای سال ۹۴ هنوز احصا نشده اما سال 94 نیز
رشد بسیار خوبی داشتیم.»

در مورد مصرف نهادی بخش خصوصی نیز گفت:«این شاخص از مولفه های جدی تشکیل دهنده تولید ناخالص داخلی است که به دلیل کاهش
قدرت خرید از طریق تورم‌های لجام گسیخته با رشد منفی مواجه شد؛ اما در سال
۹۳ رشد منفی معکوس شد و حدودا رشد ۳ درصدی را تجربه کردیم.بنابراین با توجه به رشد
اقتصادی سال جاری این بخش هم رشد خواهد داشت.»

وی به میزان صادرات نفت خام
در سال ۹۴ اشاره کرد و گفت:«تولید نفت هم اکنون به ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه
در روز رسیده و صادرات هم  ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز است. این در حالی است که این
ارقام در سال ۹۰ به ترتیب ۲.۷ و ۱.۱ میلیون بشکه در روز بود.»

به گفته وی کاهش درآمدهای
نفتی باعث کاهش بودجه عمومی والبته کاهش سهم نفت در درآمدهای دولت شد.

کاهش سهم نفت از بودجه

معاون وزیر اقتصاد با بیان
اینکه در سال ۹۱ این بخش سهم ۴۰ درصدی در بودجه داشت که در سال ۹۴ به ۳۳ درصد کاهش
پیدا کرد،نیز گفت:«هدف گذاری سهم نفت در بودجه امسال ۲۵ درصد بوده، اما عملکرد این
بخش تا ۲۰ درصد کاهش یافته است.»

وی ادامه داد:«با وجود کاهش
درآمدهای نفتی سهم درآمدهای غیر نفتی در چهارماهه نخست امسال ۸۰ درصد افزایش
یافت،به طوری که  سهم مالیات در تامین منابع
عمومی در سال ۹۴ از  ۳۹ درصد به ۵۷ درصد در
سال 95 رسید که رشد ۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد.»

میرشجاعیان حسینی با
اشاره به کاهش نرخ تورم از سال ۹۲ و ابتدای
تشکیل دولت یازدهم،نیز گفت:« در سال 92 تورم ۴۰ درصدی در کشور تجربه کردیم که در مرداد
۹۵ به ۸.۹ درصد کاهش پیدا کرد؛ پیش بینی می شود نرخ تورم با ادامه روند کاهشی به
۸.۷ درصد برسد.»

او در خصوص تسهیلات پرداختی
به شبکه بانکی هم عنوان کرد:«در سال ۹۳ میزان تسهیلات پرداختی شبکه بانکی کشور ۳۴۱
هزار میلیارد تومان گزارش شد، با جدیتی که دولت یازدهم در برنامه های اقتصادی خود دارد، هم
اکنون هدایت منابع به حوزه بنگاه ها و حرکت دهی به بخش تولید در دستور کار قرار
دارد.»

معاون وزیر اقتصاد به
کارکردهای بازار بدهی اشاره کرد وگفت:«هم
اکنون دولت یازدهم با حرکت به سمت ایجاد بازار بدهی در جهت کاهش بدهی دولت به بخش های
مخالف ابزارهایی را تعریف کرده است که از جمله این ابزارها می توان به اوراق خزانه اسلامی، اوراق صکوک و اجاره اشاره کرد.»

به گفته وی در اصلاحیه بودجه
سال ۹۵ اجازه انتشار حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان از این اوراق از مجلس دریافت شده
است.

حرکت به سمت ارز تک نرخی

معاون وزير اقتصاد همچنین از برنامه دولت براي حركت به سمت تك نرخي شدن ارز در زمستان سال
جاري خبر داد و گفت:«البته تاکید بر این است که برنامه يكسان سازي  نبايداز نقطه تعادل خارج شود هر چند كه با اجراي
این طرح به طور طبیعی مقداری افزايش نرخ تورم خواهيم داشت اما اين سياست بايد دنبال
شود و البته ثبات آن نیز مد نظر است.»

به گفته وی هم اکنون شكاف
نرخ ارز رسمي و غير رسمي كاهش يافته و اين موضوع اميدوار كننده است.

معاون وزير اقتصاد در مورد بدهي دولت به بانك ها نير گفت:«اين رقم تا سال گذشته ٣٨٠ هزار ميليارد تومان بوده که البته بانك ها بر بدهي دولت سود تخصيص داده اند و دولت جريمه دير كرد رافبول ندارد؛ درنهايت رقمي كه سازمان حسابرسي اعلام مي كند مورد فبول دولت خواهد بود.»

 

3535

 

 

برداشت ایران از پارس‌جنوبی در سال۹۶ به میزان قطر می‌رسد

محمد شریعتمداری در نشست شورای اداری چهارمحال و بختیاری با ارائه دستاوردهای سه ساله دولت یازدهم تاکید کرد: این میزان برداشت یکی از بزرگترین دستاوردهای این دولت خواهد بود و هم اکنون نیز ایران به میزان برداشت قطر از میدان مشترک نزدیک شده است.
وی گفت: با بهره برداری از فازهای 17و 18و فازهای 20 و 21 در دولت یازدهم میزان برداشت از این 6 فاز به 150 میلیون بشکه در روز رسیده و دولت بر این عقیده است تاخیر در بهره برداری از میادین مشترک تضییع حقوق ملت ایران خواهد بود.
به گفته وی، برداشت نفت از میادین مشترک غرب کارون نیز در دولت یازدهم از 50 هزار بشکه به 146هزار بشکه رسیده است.
شریعتمداری تاکید کرد: مجموع برداشت ایران از حوزه های صیانتی نفت مشترک با کشورهای همسایه به 270هزار بشکه در روز افزایش یافته است.
به گفته وی، در حوزه تولید نفت یکی از مهمترین دستاوردهای دولت پس از برجام برگرداندن عزت به نحوه تامین درآمدهای نفتی بود، به نحوی که در ابتدای دولت یازدهم میزان صادرات نفت 700 هزار بشکه و همچنین 300 هزار بشکه میعانات گازی در روز بود که بخشی از این درآمدها بلوکه می شد و مجموع تولید نفت کشور تا پیش از این دولت 2 میلیون و 700 هزار بشکه در روز بود.
شریعتمداری گفت: اکنون میزان تولید نفت به سه میلیون و 800 هزار بشکه، تولید میعانات گازی به 580 هزار بشکه و صادرات نفت از کشور در دولت یازدهم به 2 میلیون و 300 هزار بشکه در روز رسیده است.
وی گفت: این نوع فروش عزتمند باعث شد از فروش مخفی و بروز پرونده های تخلف مانند بابک زنجانی در کشور جلوگیری شود.
به گفته وی، در حوزه پتروشیمی نیز سرمایه گذاری 5 میلیارد دلاری در دولت یازدهم آغاز شده است و 12مجتمع پتروشیمی با تولید هشت میلیون و 900 هزار تن به ارزش پنج میلیارد ریال بهره برداری می شود.
شریعتمداری اظهار کرد: مجتمع های پتروشیمی مجموعه صادرات غیر نفتی را افزایش می دهد و باعث ایجاد اشتغال و افزایش تولید و تامین بازار داخلی می شود.
به گفته وی، دولت یازدهم در حوزه تولید بنزین نیز با کنار گذاشتن تولید بنزین پتروشیمی که باعث آلودگی های زیست محیطی شده بود، با تولید هشت میلیون لیتر بنزین با استاندارد یورو 4 تا پایان سال آینده بنزین ایران نیز صادر می شود.
به گفته وی، اکنون در کشور 20 میلیون گازوئیل مازاد تولید می شود که این اتفاق باعث توقف واردات گازوئیل و صاردات این محصول شده است.
وی اقتصاد مقاومتی را اساس کار دولت یازدهم دانست و گفت: دولت در ستاد اقتصاد مقاومتی تصمیم گرفته است در هدف اول 2 هزار و 500 واحد نیمه تمام دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند که سازمان مدیریت و برنامه ریزی سه هزار و 912 طرح نیمه تمام برای واگذاری به بخش خصوصی را شناسایی کرد و اکنون در این راستا 150 طرح نیمه تمام به بخش خصوصی واگذار شده است.
شریعتمداری گفت: در حوزه کشاورزی نیز در دولت یازدهم 11میلیون تن گندم تولید شده که در این زمینه ایران به خودکفایی رسیده است، درحالی که تا پیش از دولت یازدهم 6 میلیون تن گندم به کشور وارد می شد.
معاون اجرایی رئیس جمهوری تاکید کرد: این خودکفایی در گندم محصول افزایش سطح کشت نیست، بلکه افزایش بهره وری در سطح است و 220 هزار هکتار اراضی زیر کشت گندم کاهش یافته است.
شریعمتداری اظهار کرد: در حوزه مکانیزه کردن تجهیزات کشاورزی غلات 35 درصد، در حوزه نشاکارهای برنج 43 درصد، در حوزه کمباین برنج 335 درصد و برداشت کنندگان نیشکر نیز 35 درصد و در حوزه نوسازی تراکتورها 15 درصد در دولت یازدهم رشد یافته است.
وی گفت: در حوزه توسعه آبیاری نوین در بخش کشاورزی 250 هزار هکتار از اراضی کشاورزی زیرپوشش سیستم های نوین قرار گرفت که این میزان حتی بالاتر از برنامه ستاد اقتصاد مقاومتی بوده و هزار و 777 هکتار از اراضی کشور به اراضی گلخانه ای تبدیل شده که نیازمند تکمیل و تجهیز است.
به گفته وی، در بخش پسابرجام نیز در حوزه حمل و نقل هوایی تعداد پروازهای عبوری از ایران از 400 پرواز به یک هزار و 100 پرواز رسیده است.
وی گفت: با وجود کاهش محدودیت های مالی در سال 94 نرخ رشد اقتصادی به 4.4 درصد و رشد بخش تولیدی و صنعتی به 8.8 درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه که در دولت گذشته به 45 درصد رسیده بود در این دولت به 4.5درصد رسید.
به گفته وی، دولت یازدهم با ایجاد ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تاکنون 24 جلسه در این زمینه برگزار کرده است و 120 طرح اولویت دار شناسایی و به تصویب این ستاد رسیده است.
شریعتمداری اظهار کرد: به دلیل نوسانات اقتصادی در دولت گذشته و وجود محدودیت های قانونی هفت هزار و 500واحد تولیدی مشکل دار شناسایی شد.
به گفته وی، در این مدت یک هزار و 300 واحد تولیدی از تسهیلات بانکی برای رفع محدودیت های مالی خود برخوردار شدند و چهار هزار و 300 واحد تولیدی به صورت خارج از کارگروه رفع موانع تولید تسهیلات اعتباری دریافت کردند.
معاون رئیس جمهوری اظهار کرد: 40 مانع در ایام تحریم بر سر راه صادرات شناسایی و دولت این موانع را رفع و هدف 10 میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی نسبت به سال ماقبل را تصویب کرد.
شریعتمداری گفت: در سه ماه نخست سال 95 میزان صادرات 21 درصد از نظر ارزشی و 36 درصد از نظر وزنی افزایش یافت و از 13.4 میلیارد دلار به 16میلیارد دلار رسیده است.
وی به اصلاح نظام تعرفه های وارداتی از سوی دولت یازدهم اشاره کرد و گفت: حاصل این اصلاح برای کشور واردات تا سقف منفی هفت درصد کاهش یافت و در این مدت 960 میلیون دلار مازاد تراز تجاری حاصل شد و امسال مازاد تراز تجاری در سه ماه نخست امسال حدود 3.4 میلیارد دلار شده است.
شریعتمداری گفت: دولت نرخ تسهیلات سپرده را تا 15 درصد کاهش داد و این کاهش و ایجاد توازن در بازار مسکن باعث رونق این بخش شده است.
به گفته وی، در حوزه کشاورزی نیز با تصویب شورای پول و اعتبار میزان نرخ بانکی 2 درصد کمتر از سود بانکی موجود تعیین شده است.
شریعتمداری تاکید کرد: در چهار ماه نخست امسال میزان تسهیلات اعطایی حدود 930 میلیارد ریال معادل 44 درصد افزایش یافته است.

 

۴۸

مصباحی‌مقدم:بنای مشورت با آیت‌الله مصباح را نداریم /موسوی می‎‌توانست رییس‌جمهوری بعدی باشد اگر…

 حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم در نشست خبری صبح امروز خود با اشاره به جلسات اخیر جامعه روحانیت گفت: موضوع انتخابات ریاست جمهوری در دستور کار قرار گرفت و کمیته سیاسی اخیرا جلساتی با نمایندگان احزاب اصولگرا داشته است.

او افزود: انتظار از احزاب اصولگرا این بوده که جامعه روحانیت فعالیت انتخاباتی خود را آغاز کنند. اصولگرایان همراهی خود را با اقدامات جامعه اعلام کردند و گفتند مثل گذشته ملتزم به محوریت جامعه روحانیت هستیم و با وفاداری به جامعه روحانیت که همیشه قدم‌ها اول را برمی‌دارد، این جلسات مورد استقبال اعضا قرار گرفت.

سخنگوی جامعه روحانیت مبارز تصریح کرد: همه پذیرفتند اقداماتی صورت گیرد؛ قرار شد با همه احزاب اصولگرا تعامل کنیم و با شخصیت‌های اصولگرا هم صحبت کنیم تا راهکاری برای انتخابات آینده داشته باشیم.

دیدار موحدی کرمانی و یزدی در حد پیشنهاد است

مصباحی‌مقدم در مورد دیدار یزدی و موحدی کرمانی، گفت: این دیدار فعلا در حد پیشنهاد است و اطلاع ندارم تماس برقرار شد یا خیر

او مورد حضور مصباح یزدی در جلسات جامعتین گفت: بنای جامعه روحانیت ورود به انتخابات است؛ در صورتی که جامعه مدرسین هم قبول کند، مشترکا همکاری می‌کنیم؛ بیشتر از این دنبال چیزی نیستیم. خودم هم کاندیدا نیستم و هنوز وارد مصادیق نشدیم.

مصباحی‌مقدم درباره شرط آیت‌الله مصباح‌یزدی برای جامعتین مبنی بر حمایت از جلیلی یا لنکرانی برای انتخابات گفت: آنچه گفتید در مورد شرط آیت‌الله مصباح  یزدی، مربوط به دوره گذشته است. در دوره جدید  نه چنین چیزی داریم، نه اینکه از جامعه روحانیت بنای مشورت با ایشان را داریم، دوره قبل هم ایشان به میدان نیامد.

عبور از روحانی فعلا مطرح نیست

خبرنگاری در مورد احتمال حضور روحانی در جمع کاندیداهای جامعه روحانیت پرسید که مصباحی مقدم گفت: آنچه قبلا مصاحبه کردم به عنوان دیدگاه شخصی بود، الان به عنوان سخنگوی جامعه روحانیت صحبت می‌کنم و نمی‌توانم نفیا و اثباتا در مورد روحانی صحبت کنیم؛ هنوز وارد مصادیق نشدیم، الان عبور از روحانی معنی ندارد چون هنوز بحثی مطرح نشده است.

توضیح در مورد تاثیر انتخابات ایران و آمریکا

او در پاسخ به سوالی در مورد تاثیر انتخابات آمریکا بر ایران، گفت: انتخابات آیران تحت تاثیر انتخابات آمریکا قرار نمی‌گیرد، ما به استقلال سیاسی رسیدیم آنها مایل هستند تاثیرگذاری داشته باشند، اما مردم و دولتمردان ما اینطور فکر نمی کنند نظام آنها استکباری است.

وضعیت شورای ائتلاف

مصباحی مقدم در توضیح شورای ائتلاف اصولگرایان توضیح داد: شورای ائتلاف قبلی مجدد شکل نگرفته و در قدم ابتدایی هستیم، امیدواریم زودتر ائتلافی را شکل بدهیم و هر چه سریعتر به نتیجه برسیم.

نه به احمدی‌نژاد اقبال داریم، نه به افرادی که او را معرفی می‌کنند

او در مورد احتمال حمایت از احمدی‌نژاد گفت: دوره احمدی‌نژاد و دوره تاثیرگذاری سیاسی‌شان تمام شد، این دیدگاه با مذاق جامعه هم تطبیق دارد جامعه روحانیت نه اقبال به شخص احمدی نژاد دارد نه اقبال به افرادی که وی معرفی کند.

مصباحی مقدم تصریح کرد: جامعه روحانیت یک جریان مستقل و معتدل است و تاریخ فعالیتش نشان می‌دهد تندروی را بر نمی‌تابد، اگر تندروها تعدیل شوند، با آنها همکاری می‌کنیم، اگر نه همکاری نمی‌کنیم.

با جامعه مدرسین ائتلاف می‌کنیم نه با شخص آیت‌الله یزدی

سخنگوی جامعه روحانیت مبارز افزودک هیچ گاه به فکر ائتلاف با اشخاص نبودیم، با تشکل‌ها اتلاف می‌کنیم، با آیت‌الله محمد یزدی هم تلاش می‌کنیم در قالب جامعه مدرسین به همگرایی و ائتلاف برسیم؛ نه با شخص.

انتظار داریم آقایان روحانی و هاشمی و ناطق به جلسات بیایند

این فعال سیاسی اصولگرا در مورد دعوت از روحانی، هاشمی و ناطق و امامی کاشانی اینگونه توضیح داد: این بزرگان جلسه قبل قرار بود دعوت بشوند و این کار صورت گرفت، امیدواریم آقایان هم مرحمت کنند بیایند. آنها عضو بنیانگذار هستند، لذا ما امید و انتظار خود را برای تشریف‌فرمایی آنها اعلام می‌کنیم، راهی هم جز این نداریم.

در هیچ انتخاباتی از احمدی‌نژاد حمایت نکردیم

او افزود: در مورد کاندیداتوری احمدی‌نژاد نه در ۸۴ و نه در ۸۸ جامعه روحانیت رسما حمایت نکرد و مکرر اظهار کرد با حمایت احزاب اصولگرا برای ریاست جمهوری به تفاهم نرسیدم، پس ضرورت ندارد روی او حساب خاصی را باز کنیم.

سخنگوی جامعه روحانیت مبارز در مورد فعالیت‌های انتخاباتی زودهنگام گفت: اگر به عنوان تمهید مقدمات باشد، اما اشکالی ندارد اگر تبلیغات انتخاباتی باشد اشتباه است و خاصیت خود را از دست می‌دهد. انتظار از شخصیت‌های اصولگرا این است برای اعلام تمایل به کاندیداتوری در  فرآیند جمعی وارد شوند، چون اقدام شخصی، اقدام‌های جمعی را خنثی می‌کند.

او اضافه کرد: تجربه داریم آقای هاشمی کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری در سال ۸۴ بود، جامعه دور دوم از او حمایت نکرد؛ این به رفتار کاندیدا بستگی دارد، گاهی کاندیدا از جامعه تقاضای حمایت می‌کند و در اقدام جمعی به نتیجه می‌رسیم؛ گاهی هم فرد مستقلا وارد می‌شود که ما الزامی برای حمایت نداریم؛ لذا همه چیز به شرایط باز می‌گردد.

نشانه‌ای برای ردصلاحیت روحانی وجود ندارد

نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی مبنی بر احتمال ردصلاحیت رییس جمهور کنونی تاکید کرد: نشانه جدی وجود ندارد که صلاحیت آقای روحانی را برای انتخابات سال بعد زیر سوال ببرد.

اگر موسوی نتیجه انتخابات را می‌پذیرفت، رییس جمهور بعدی بود

خبرنگار
دیگر گفت سال ۸۸ هنوز فضای سیاسی را تحت تاثیر قرار داده، آیا این انتخابات را
هم تحت تاثیر می‌گذارد؛ سخنگوی جامعه روحانیت پاسخ داد: انتخابات ۸۸ واقعا خوب و یک حماسه سیاسی بود، نتیجه هم این شد ۲۵ میلیون رای احمدی‌نژاد و ۱۳ میلیون
مهندس موسوی.

او ادامه
داد: اگر موسوی تن می‌داد، شک نداشتم رییس جمهور بعدی بود، اگر دروغ تقلب را دنبال
نمی‌کرد، جامعه با مشکل مواجه نمی‌شد. اعتراض بی‌معنای آقایان موسوی و کروبی باعث
هزینه سنگین به جمهوری ‌اسلامی در منطقه و داخل شد و ظلم بزرگی بود چراکه تاریخ
نشان داده کسی سفارشی از صندوق رای بیرون نمی‌آید.

مصباحی
مقدم افزود: بعدها برخی متوجه اشتباه آقایان موسوی و کروبی شدند و حمایت نکردند،
کسانی که به خیابان‌ها آمدند و در انتخابات‌ها شرکت نمی‌کردند و به موسوی و کروبی
هم علاقه نداشتند، خواستند زیر چتر این اعتراض، مطالبات خود را دنبال کنند و وقتی
شعار نه غزه نه لبنان دادند و روی جمهوری اسلامی و ولایت فقیه خط کشیدند، حکایت از
این داشت که پایبند به ارزش‌های دینی هم نیستند، برای همین مردم نه دی به میدان
آمدند و ای‌کاش متنبه می‌شدند؛ اگر می‌شد دیگر استخوان لای زخم نمی‌شد. آن اتفاق
باعث شد یکسال در منطقه تاثیرگذاری‌مان از دست برود.

مهدوی کنی گفت بین بد و بدتر انتخاب می‌کنیم

خبرنگاری
به حمایت قاطع اصولگرایان از احمدی‌نژاد و دیدگاه جامعه روحانیت در مورد محاکمه
موسوی و کروبی اشاره کرد که مصباحی‌مقدم اینگونه پاسخ داد: این حمایت مربوط به
احزاب نبود، حداقل جامعه روحانیت این حمایت را نداشت، اگرچه مرحوم مهدوی‌کنی شخصا
از او حمایت کرد و گفت در شرایطی تصمیم می‌گیریم که انتخاب بین بد و بدتر می‌کنیم.

چرا قوه قضاییه تکلیف پرونده‌های احمدی‌نژاد را مشخص نمی‌کند

سخنگوی
جامعه روحانیت در مورد محاکمه احمدی‌نژاد گفت: به عنوان نماینده سه دوره مجلس
گلایه از قوه قضاییه دارم که باید در هنگام خود به اتهامات دولتمردان قبل می‌پرداخت.
مجلس چند بار تخلفات رییس جمهور را به رای گذاشت و به قوه داد. می‌گویند پرونده در
جریان است، آیا نباید به عموم گزارش شود؟ ما نمی‌گوییم ضربتی انجام شود، اما مردم
باید مطلع باشند. تکلیف انتخابات دوره بعد را این رسیدگی‌ها مشخص می‌کند.

بازتاب محاکمه موسوی و کروبی به نفع نظام نیست

نماینده سه
دوره مجلس شورای اسلامی با اشاره به موضوع حصر و محاکمه محصوران که سوال یکی از
خبرنگاران بود، گفت: گفته شده به اتهامات آقایان موسوی و کروبی رسیدگی قضایی شود؛
شفاف‌ترین پاسخ را در این مورد رهبری دادند. به نظر می‌رسد محاکمه به نفع آنها و
نظام نیست؛ محاکمه بدون پشیمانی آنها محکومیت‌شان را سنگین می‌کند. از طرفی اجرای
این محکومیت هم به صلاح نیست. بازتاب داخلی وزارت خارجی آن به نفع نظام نیست، لذا
اگر تجدید نظری از سوی خود آنها صورت گیرد، شاید بشود به صورتی مساله را حل کرد
اما آنها طوری رفتار داشتند که گویی بر حق‌اند پس بهتر است محاکمه را کنار بگذاریم.

مصباحی
مقدم افزود: معتقدم سال ۸۸ و در مناظرات انتخاباتی، تقصیراتی متوجه آقای احمدی‌نژاد
بوده، اما وزنی که آقای مطهری به این مسئله می‌دهد را قبول ندارم.

َ

 

29219

 

 

بعیدی‌نژاد: جاسوس خواندن دری‌اصفهانی توهین به دستگاه امنیتی است

به گزارش خبرآنلاین، حمید بعیدی‌نژاد، رئیس تیم کارشناسی مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای 1+5 در صفحه اینستاگرام خود در پاسخ به اظهارات برخی مخاطبان صفحه خود که درباره موضوع دستگیری فردی منتسب به تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای به عنوان جاسوس واکنش نشان داد.

بعیدی‌نژاد نوشت: «اخیرا برخی افراد و سایت‌ها به پخش مطالبی نسبت به آقای عبدالرسول درّی مبادرت کرده‌اند و از جمله اینکه وی به‌عنوان یک فرد دو تابعیتی ایرانی و انگلیسی سالهاست. حتی زمانی که مسؤول پرونده دعاوی علیه آمریکا در وزارت دفاع بوده است علیه منافع کشور جاسوسی می‌‌کرده است و اخیرا نیز مشخص شده است که به‌عنوان عضو تیم مذاکرات هسته‌ای کشورمان اطلاعات محرمانه مذاکرات را به سرویس‌های جاسوسی انگلیسی و آمریکایی ارائه می‌کرده است و برای این خدمات خود ماهانه 7500 پوند حقوق دریافت می‌کرده است.»

بعیدی نژاد ادامه داد: « با توجه به سوالات مکررعزیزان و درخواست آنها از بنده برای برخی توضیحات، ذکر چند نکته شاید مفید باشد:

1- شکی نیست که همه ما تابع تصمیمات نهادهای رسمی امنیتی و اطلاعاتی کشور که وظیفه حفظ کیان و صیانت از کشور در قبال تهدیدات خارجی را بر عهده دارند هستیم. در خصوص این موضوع ما نیز مانند دیگر هموطنان عزیزمان منتظر روشنگری بیشتر و دقیق‌تر موضوع اتهام آقای درّی هستیم تا طرح آنها کمک کند تا افراد از گمانه‌زنی و اتکا به حدسیات شخصی خود در این موضوع حساس خودداری کنند. آنچه در نهایت تا به حال از برخی موارد محدود اعلام شده از سوی نهادهای رسمی کشور بر می‌آید آنست که آقای درّی از سوی برخی مراجع امنیتی کشور برای پاره‌ای توضیحات فراخوانده شده و بدون اینکه اتهام خاصی برای ایشان به اثبات برسد آزاد هستند. بررسی و تحقیقات ادامه دارند. شخص ایشان نیز در مصاحبه‌‌ای که در چند روز پیش در محل ساختمان بانک مرکزی انجام داد بر همین نکات پافشاری کرده و ضمن وفاداری کامل خود به منافع کشور هر نوع اتهام امنیتی و جاسوسی را به شدیدترین بیان ردّ کرده است. اظهارات وی توسط هیچ نهاد رسمی به چالش کشیده نشده است.

2- وزارت امور خارجه و مسئولان تیم مذاکرات هسته‌ای مسؤولیتی در قبال گزینش و یا اصولا چه ردّ یا قبول نمایندگان نهادهای ذیربط رسمی کشور ندارند. مجموعا ده‌ها نفر به‌عنوان نمایندگان نهادهای ذیربط، تیم مذاکرات هسته‌ای کشورمان را در مذاکرات همراهی می‌کردند که ورود به بحث صلاحیت این افراد نمی‌تواند از مسؤولیت‌های وزارت امور خارجه و اعضای تیم مذاکرات هسته‌ای کشورمان باشد. وزارت امور خارجه و اعضای تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای همچنین نه مسئولیت و نه امکان اِعمال نظارت بر افراد و نمایندگان دیگر نهادها را نیز در اختیار ندارد. تعیین اشخاص و تایید صلاحیت افراد به‌عنوان نمایندگان آن نهاد و همچنین اعمال نظارت بر این افراد بر عهده همان نهادها و در مواقع حساس به‌عهده نهادهای اطلاعاتی و امنیتی رسمی کشور هستند.

3- آقای درّی به‌عنوان نماینده یکی از نهادهای مسؤول بانکی و مالی و به اتکای چند دهه حضور در مناصب مختلف حقوقی و اجرایی در حوزه‌های مختلف در این مرحله آخر مذاکرات مشورت‌های فنی و تخصصی بانکی و مالی لازم را به تیم مذاکرات هسته‌ای کشورمان ارائه می‌کرد. وی حتی همان زمان که با نظر مستقیم نهاد ذیربط بانکی و مالی کشورمان برای ارائه اینگونه مشورت‌ها در مذاکرات تخصصی شرکت داشت، عضو هیات مدیره بانک سامان هم بود. آقای دری برای حدود یک دهه در مذاکرات حقوقی در لاهه در پرونده حساس و مهم دعاوی ایران و آمریکا به‌عنوان عضو داوری کشورمان شرکت می‌کرد. پس از آن برای حدود یک دهه دیگر وی به‌عنوان وکیل حقوقی وزارت دفاع کشورمان در پرونده خریدهای تسلیحاتی ایران از آمریکا انجام وظیفه می‌کرد. وی بعلت شرکت در بیش از دو دهه مذاکره در دعاوی مهم بین‌المللی در میان متخصصین فن فردی شناخته شده محسوب می‌شود. همچنین بنابر اطلاع موثق آقای درّی اصلا تبعه کشور انگلیس نیست.

4- این پافشاری برخی افراد و سایت‌ها برای اثبات جاسوسی آقای درّی بیش از همه چیز خواسته یا ناخواسته سوالاتی جدّی را متوجه نهادهای امنیتی و اطلاعاتی کشور می‌کند که چطور فردی در چنین مسؤولیتهای مهم و حساسی آنهم نه برای چند سال بلکه برای بیش از حداقل دو دهه به جاسوسی مشغول بوده است و این موضوع از چشم نهادهای امنیتی و اطلاعاتی کشورمان پنهان و مغفول مانده است. بنظر بنده این نوع اظهارات یک توهین آشکار به نهادهای اطلاعاتی و امنیتی کشورمان است. در شرایطی که منطقه ما شاهد شدیدترین ناامنی ها در اطراف و اکناف خود است و بویژه داعش با اتکا به انواع روشهای مخرب سعی در ایجاد تهدیدات امنیتی برای کشور عزیزمان دارد، همگان مشاهده می‌کنیم که چگونه نیروهای به غایت سازمان یافته اطلاعاتی و امنیتی کشور اعم از وزارت اطلاعات و سپاه و نیروهای انتظامی به سان سربازان گمنام امام عصر (عج) توطئه‌ها را کشف و خنثی کرده و امنیت این کشور پهناور را تامین کرده‌اند. تجربه این سال‌ها به ما بخوبی نشان می‌دهد که نهادهای اطلاعاتی و امنیتی کشور به لطف خدا احاطه بسیار خوبی به تحرکات جاسوسی و اطلاعاتی دشمن دارند. ما نیز نباید در نوع اظهارات خود، خواسته یا نا خواسته، و برای اثبات یک موضع خاص، امر مهمتر و بزرگ تری را نادیده بگیریم و بطور غیر مستقیم اتهاماتی را متوجه نهادهای اطلاعاتی و امنیتی کشور کنیم.

4- در مجموع نوعی شتابزدگی از سوی افراد و سایت‌هایی که این مباحث را مطرح می‌کنند مشاهده می‌شود که خیلی مایل هستند با آب و تاب دادن برخی اطلاعات ناقص و ناصحیح حکم قطعی جاسوسی برای آقای درّی را هر چه سریعتر ثابت کنند تا این نظریه خود را اثبات کنند که دشمن درمذاکرات هسته‌ای و تیم مذاکرات هسته‌ای کشورمان نفوذ و رسوخ کرده است و این منشاء و دلیل نقص‌های عمده ساختاری برجام است. این نوع رهیافت جسارتا قدری ساده‌انگارانه محسوب می‌شود چرا که موضوع فرآیند مذاکرات هسته‌ای بسیار پیچیده‌تر از این است که وجود یک فرد جاسوس، حتی اگر چنین مطلبی به اثبات برسد، بتواند به عاملی برای شکل دادن به محتوا و ساختار اساسی برجام مبدل شود.

5- برجام حاصل یکی از پیچیده‌ترین مذاکرات چند جانبه بوده است که برای دو سال و نیم در عالی‌ترین سطوح تصمیم‌گیری نه تنها در ایران بلکه در تمام کشورهای طرف مذاکرات مورد بررسی قرار داشته است و تمام محتوای آن از ابعاد مختلف سیاسی و امنیتی و فنی با دقت تمام و با اشراف تمام نهادهای ذیربط مذاکره و جمع‌بندی شده است. مضاف بر اینکه کشورهایی که خود در این مذاکرات شرکت داشتند دارای قویترین سرویس‌های جاسوسی در جهان هستند و با توجه به حضور مستقیم خود، چنانچه این دوستان ادعا می‌کنند، نیاز مبرم به اخذ گزارش از سوی واسطه نداشته‌اند. تیم مذاکرات هسته‌ای کشورمان نیز با توجه به تجربه طولانی خود تمام اصول مربوط به حفظ محرمانه بودن اطلاعات را رعایت می‌کرد و هر یک از اعضای شرکت‌کننده در مذاکرات فقط در محدوده کار خود به اطلاعات دسترسی داشتند. با توجه به اینکه بسیاری از نمایندگان شرکت کننده مشورت‌های تخصصی را ارائه میفرمودند و نقشی در اتخاذ تصمیمات بر عهده نداشتند و اتخاذ تصمیمات در سطحی عالی‌تر اتخاذ میشد.

52310

توضیح عبدولی درباره فیلم منشوری‌اش

حتما در جریان اتفاقی که برای سعید عبدولی در المپیک رخ داد هستید. اینکه او بعد از شکست به خاطر ناداوری، خطاب به عوامل باختش از جمله ای کاملا منشوری استفاده کرد. کشتی گیر وزن ۷۵ کیلو که در المپیک ۲۰۱۶ مدال برنز گرفت، درباره این حاشیه گفت: من در اوج عصبانیت حرفی را به زبان آوردم که نباید این کار را می‌کردم اما یک نفر که متاسفانه ایرانی هم بود از آن صحنه فیلم گرفت و آن را منتشر هم کرد که خدا از او نگذرد. من کسی را که این فیلم را منتشر کرد حلال نمی‌کنم و او را نمی‌بخشم. بارها در مسابقات کشتی اتفاقات بدتری رخ می دهد اما کسی آنها را نمی‌بیند. امیدوارم از این اتفاقات دیگر رخ ندهد.

 

 

256 41